ชื่อบทความ
การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันระบบการจองตั๋วรถตู้สายจอมบึง-ราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ปิยะวดี ปิยะดา
ชื่อเวที / วารสาร
ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64)
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
มีนาคม 2564
ปี ที่เผยแพร่
2564
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download5. จองตั๋วรถตู้สายจอมบึง-ราชบุรี (ดร.ปิยะวดี).pdf