ชื่อบทความ
การพัฒนาทักษะการประมาณน้ำหนักตัวโคของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้นวัตกรรมแบบฝึกการสังเกตด้วยคะแนนความสมบูรณ์ร่างกายโคและขนาดของร่างกายโค
ชื่อนักวิจัย
วัชระ
ชื่อเวที / วารสาร
ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64)
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
มีนาคม 2564
ปี ที่เผยแพร่
2564
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download1. การพัฒนทักษะการประมาณน้ำหนักตัวโค นศ.ปี2 (อ.วัชระ).pdf