ชื่อบทความ
ศึกษาแก้วซิลทิลเลเตอร์ที่เจือด้วยเพรซีโอดิเมียม
ชื่อนักวิจัย
ประพนธ์
ชื่อเวที / วารสาร
ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
มีนาคม 2564
ปี ที่เผยแพร่
2564
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download2. แก้วซิลทิลเลเตอร์ที่เจือด้วยเพรโอดิเมียม (ผศ.ประพนธ์).pdf