ชื่อบทความ
Common fixed point theorems in fuzzy metric-like spaces employing common property (E.A.)
ชื่อนักวิจัย
ภูมินทร์
ชื่อเวที / วารสาร
Math Meth Appl Sci. 2019:1-11
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
July 31, 2018
ปี ที่เผยแพร่
2562
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadภูมินทร์ - common fixed point theorems in fuzzy.pdf