ชื่อบทความ
การควบคุมปริมาณเชื้อเพลิงแกลบก่อนวิกฤตในกระบวนการผลิตโพลีเอสเตอร์
ชื่อนักวิจัย
สุเมธ
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 11
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
15-17 พฤษภาคม 2562
ปี ที่เผยแพร่
2562
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadสุเมธ - การควบคุมปริมาณเชื่อเพลิงแกลบ.pdf