ชื่อบทความ
Gamma-rays interaction study on calcite and quartz: Theoretical calculation
ชื่อนักวิจัย
ฐนสพล
ชื่อเวที / วารสาร
SNRU Journal of Science and Technology 10(2) May-August(2018) 124-129
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
May-August(2018)
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadฐนสพล - gamma-rays.pdf