ชื่อบทความ
Common fixed point theorems via CLRg Property in complete fuzzy metric-like spaces
ชื่อนักวิจัย
ภูมินทร์
ชื่อเวที / วารสาร
Proceedings of the 18th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering, CMMSE 2018
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadภูมินทร์ - common fixed.pdf