ชื่อบทความ
Coupled coincidence and coupled common fixed point theorems on a fuzzy metric space with a graph
ชื่อนักวิจัย
ภูมินทร์
ชื่อเวที / วารสาร
Carpathian J. 34 (2018), No.3, Math.417-424
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadภูมินทร์ - coupled coincidence.pdf