ชื่อบทความ
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวทางการจัดการการศึกษาแบบ Active Learning โดยการมีส่วนร่วมของครูในจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
อนุชา
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
2-3 กรกฎาคม 2561
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadอนุชา - วิทย์.pdf