ชื่อบทความ
Community Communication in Eco-Town Development
ชื่อนักวิจัย
ทักษิณา
ชื่อเวที / วารสาร
Proceedings of GSRD International Conference, Fukuoka Japan
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
8th – 9th December, 2018
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadทักษิณา - community communication in eco-town.pdf