ชื่อบทความ
Community Communication in Eco-Town Development
ชื่อนักวิจัย
ทักษิณา
ชื่อเวที / วารสาร
GSRD International Conference Fukuoka, Japan
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
8-9 December 2018
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadCommunity Communication in Eco-Town Development - อ.ทักษิณา.pdf