ชื่อบทความ
An Effect on Properties of Hybrid FibresBio-Composite Sustainable on Rural Building Materials
ชื่อนักวิจัย
วีรพล
ชื่อเวที / วารสาร
Key Engineering Materials Vol.777 p.491-498
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
31 August 2018
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadAn Effect on Properties of Hybrid FibresBio-Composite Sustainable on Rural Building Materials.pdf