ชื่อบทความ
Investigate the Properties of Solid Waste Bottom AshZSBAX and Lime Reinfored in Composite Bricks
ชื่อนักวิจัย
วีรพล
ชื่อเวที / วารสาร
Solid State Phenomena Vol.280 pp. 462-468
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
August 2018
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadInvestigate the Properties of Solid Waste Bottom AshZSBAX and Lime Reinfored in Composite Bricks.pdf