ชื่อบทความ
Simulation of the Heat-Insulating Sludge Waste Rubber Composite Brick by the Finite Element Method (FEM)
ชื่อนักวิจัย
วีรพล
ชื่อเวที / วารสาร
Solid State Phenomena Vol.280 pp. 451-461
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
August 2018
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadSimulation of the Heat-Insulating Sludge Waste Rubber Composite Brick by the Finite Element Method (FEM).pdf