ชื่อบทความ
Effect of Degumming Factors Type and Concentration of Alkali Solutions Time and Temperature on Silk Fibers
ชื่อนักวิจัย
ณิชากร
ชื่อเวที / วารสาร
International Scientific Conference on Engineering and Applied Sciences
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
27-29 June 2018
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadEffect of Degumming Factors Type and Concentration of Alkali Solutions Time and Temperature on Silk Fibers.pdf