ชื่อบทความ
Luminescence study and Judd-Ofelt analysis of Nd3+ doped lithium lanthanum borate glass for green laser device
ชื่อนักวิจัย
เอกพล
ชื่อเวที / วารสาร
Materails Today Proceeding 5 (2018)
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadLuminescence study and Judd-Ofelt analysis of Nd3+ doped lithium lanthanum borate glass for green laser device.pdf