ชื่อบทความ
พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวกะเหรี่ยงหมู่บ้านห้วยน้ำหนัก ตำบลตะนาวศรีอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
กรกนก
ชื่อเวที / วารสาร
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวกะเหรี่ยงหมู่บ้านห้วยน้ำหนัก ตำบลตะนาวศรีอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี.pdf