ชื่อบทความ
การวิจัยเชิงการประเมินโครงการมวยไทยในสถานศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรี กรณีศึกษา โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ และโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
ชื่อนักวิจัย
ชาญชัย
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2561
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadการวิจัยเชิงการประเมินโครงการมวยไทยในสถานศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรี กรณีศึกษา โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ และโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต.pdf