ชื่อบทความ
เจตนารมณ์ของการบังคับโทษปรับในกฎหมายตราสามดวง การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
ชื่อนักวิจัย
เชาวลิต
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2561
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadเจตนารมณ์ของการบังคับโทษปรับในกฎหมายตราสามดวง การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์กฎหมายไทย.pdf