ชื่อบทความ
Energy transfer based emission analysis of Eu3+ doped Gd2O3-CaO-SiO2-B2O3 glasses for laser and Q-rays detection material applications
ชื่อนักวิจัย
เอกพล
ชื่อเวที / วารสาร
Journal of Luminescence 194
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
2 October 2017
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadEnergy transfer based emission analysis of Eu3+ doped Gd2O3-CaO-SiO2-B2O3 glasses for laser and Q-rays detection material applications.pdf