ชื่อบทความ
Optimization of Acid Hydrolysis ofPineappleLeaf Residue and Bioconversion to Ethanol by Saccharomyces Cerevisiae
ชื่อนักวิจัย
เสาวณีย์
ชื่อเวที / วารสาร
Cellulose Chemistry and Technology 52
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadOptimization of Acid Hydrolysis ofPineappleLeaf Residue and Bioconversion to Ethanol by Saccharomyces Cerevisiae.pdf