ชื่อบทความ
Techno-economicc and ;eachability effect of Ca2SiO4 interlockink composite brick
ชื่อนักวิจัย
วีรพล ประยูร
ชื่อเวที / วารสาร
2nd International Conference on Energy Materials and Applications
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadTechno-economicc and ;eachability effect of Ca2SiO4 interlockink composite brick.pdf