ชื่อบทความ
License Plate Recognition for Tracking Vehicles
ชื่อนักวิจัย
นฤมล
ชื่อเวที / วารสาร
2017 Fourth Asian Conference on Defence Technology
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
29 November - 1 December 2017
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadLicense Plate Recognition for Tracking Vehicles.pdf