ชื่อบทความ
Thai Banknotes Reconition System by Using Key Points Feature
ชื่อนักวิจัย
นฤมล
ชื่อเวที / วารสาร
ICESIT2017 The 2017 International Conference on Embedded Systems and Intelligent Technology "Smart Embedded Systems for Industry 4.0"
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
2-4 August 2017
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadThai Banknotes Reconition System by Using Key Points Feature.pdf