ชื่อบทความ
Criminal Background Record Verify System With Fingerprint Images
ชื่อนักวิจัย
นฤมล
ชื่อเวที / วารสาร
The International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
27-29 August 2017
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadCriminal Background Record Verify System With Fingerprint Images.pdf