ชื่อบทความ
CCTV Based Surveillance System for Railway Station Security
ชื่อนักวิจัย
นฤมล
ชื่อเวที / วารสาร
The 3rdJoint International Conference on Digital Arts, Medis and Technology 2018
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
25-28 Febuary 2018
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadCCTV Based Surveillance System for Railway Station Security.pdf