ชื่อบทความ
Journalism as Potential Approach for Climate Change
ชื่อนักวิจัย
ทักษิณา
ชื่อเวที / วารสาร
International Journal of Culture and History Vol.3 No.7
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
December 2017
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadJournalism as Potential Approach for Climate Change.pdf