ชื่อบทความ
การประเมินโครงการปลอดขยะของโรงเรียนอนุบาลราชบุรีโดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPI
ชื่อนักวิจัย
ชัยฤทธิ์
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี การวิจัยสู่เมืองนวัตกรรมอาหาร
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
24 พฤศจิกายน 2560
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadการประเมินโครงการปลอดขยะของโรงเรียนอนุบาลราชบุรีโดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPI.pdf