ชื่อบทความ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวน์และน้ำส้มสายชูหมักสับปะรดจากสับปะรดเหลือทิ้ง
ชื่อนักวิจัย
ชนกภัทร วรรณรัตน์ สวรรยา
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2561
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวน์และน้ำส้มสายชูหมักสับปะรดจากสับปะรดเหลือทิ้ง.pdf