ชื่อบทความ
การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านจิตรกรรมในวัด
ชื่อนักวิจัย
วนิดา
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2561
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านจิตรกรรมในวัด.pdf