ชื่อบทความ
การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายรูปลักษณ์ภายใต้พระรราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ศึกษากรณีการให้ความคุ้มครองการตกแต่งร้านอาหาร
ชื่อนักวิจัย
สุธี
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2561
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายรูปลักษณ์ภายใต้พระรราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ศึกษากรณีการให้ความคุ้มครองการตกแต่งร้านอาหาร.pdf