ชื่อบทความ
รูปแบบความต้องการปัจจัยทางการตลาดโดยใช้มวยไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเขตภูมิภาคตะวันตก
ชื่อนักวิจัย
รุ่งอรุณ
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2561
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadรูปแบบความต้องการปัจจัยทางการตลาดโดยใช้มวยไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเขตภูมิภาคตะวันตก.pdf