ชื่อบทความ
ประสิทธิผลของสมุนไพรสกัดเสริมฤทธิ์จากตะไคร้หอม บอระเพ็ด สะเดา มหาหงส์ และเปลือกส้มโอในการป้องกันยุงกัด
ชื่อนักวิจัย
สานนท์
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2561
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: