ชื่อบทความ
ลักษณะโครงข่ายแก้วและสมบัติการเปล่งแสงที่ปรับเปลี่ยนได้ของแก้วลิเทียมแลนทานัมบอเรตที่เจือด้วยไอออนของเพรซิโอเดียม
ชื่อนักวิจัย
เอกพล
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2561
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadลักษณะโครงข่ายแก้วและสมบัติการเปล่งแสงฯ.pdf