ชื่อบทความ
การศึกษาเบื้องต้นของการกำจัดความกระด้างในน้ำบาดาลในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงโดยใช้วิธีการรวมตะกอนด้วยไฟฟ้าโดยใช้แผ่นอลุมิเนียมเป็นขั้วไฟฟ้า
ชื่อนักวิจัย
สันติ
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2561
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadการศึกษาเบื้องต้นของการกำจัดความกระด้างในน้ำบาดาลฯ.pdf