ชื่อบทความ
การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่นเรื่องจับอารมณ์ สยบวิวาทชัยชนะบนท้องถนนที่ทุกคนทำได้
ชื่อนักวิจัย
ดาราวรรณ
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2561
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadการพัฒนาสื่อแอนิเมชั่นเรื่องจับอารมณ์ สยบวิวาทชัยชนะบนท้องถนนที่ทุกคนทำได้.pdf