ชื่อบทความ
Pr3+ Doped Lithium Lanthanum Borate Glass for White-Emitting Photonics Application
ชื่อนักวิจัย
เอกพล
ชื่อเวที / วารสาร
Journal of Materials Science and Applied Energy 6(1) 2017 pp.123-127
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
2560
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: