ชื่อบทความ
Some coincidence points theorems for multi-valued F- weak contractions on complete metric space endowed with a graph
ชื่อนักวิจัย
เชาวฤทธิ์
ชื่อเวที / วารสาร
Thai Journal of Mathematics, 2016 Journal of Alloys and Compounds
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ปี ที่เผยแพร่
2559
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: