ชื่อบทความ
The Reliability Evaluation of Configuration of Bus Arrangement in Substations by the Variable Failure Rate of Power Circuit Breaker under Time-based Maintenance
ชื่อนักวิจัย
สุเมธ
ชื่อเวที / วารสาร
2016 International Conference on Condition Monitoring and Diagnosis-Xi’ an-China
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ปี ที่เผยแพร่
2559
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย: