ชื่อบทความ
ภาษา: เครื่องมือสื่อสารในสังคม
ชื่อนักวิจัย
ชฎาพร อินธิรา
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2560
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadภาษา เครื่องมือสื่อสารในสังคม.pdf