ชื่อบทความ
การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องวาดเส้นทิวทัศน์ของสาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อนักวิจัย
ทรงศักดิ์
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2560
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadการพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องวาดเส้นทิวทัศน์ของสาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.pdf