ชื่อบทความ
Effect of Proportion of Fatty Acids from Soybean Oil and Beef Tallow on Fatty Acids Accumulation in Egg Yolk
ชื่อนักวิจัย
พุทธพร
ชื่อเวที / วารสาร
The 17th Asian-Australasian Association of Animal Production Societies Animal Science Congress ระหว่างวันที่ 22-25 ส.ค. 2559 ณ ประเทศญี่ปุ่น
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ปี ที่เผยแพร่
2559
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย: