ชื่อบทความ
Photoluminescence Study of Eu3+ doped lithium lanthanum borate phosphor
ชื่อนักวิจัย
เอกพล
ชื่อเวที / วารสาร
The 4th Southeast Asia Conference on Thermoelectric 2016 ระหว่างวันที่ 15-18 ธ.ค. 2559
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ปี ที่เผยแพร่
2559
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย: