ชื่อบทความ
ส่วนประสมทางการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผู้ชมมวยของสนามมวยราชดำเนินและเวทีมวยช่อง 7 สี
ชื่อนักวิจัย
สำราญ
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2560
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadส่วนประสมทางการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผู้ชมมวยของสนามมวยราชดำเนินและเวทีมวยช่อง7สี.pdf