ชื่อบทความ
ดัชนีชี้วัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ชื่อนักวิจัย
ชลธิชา
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2560
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadดัชนีชี้วัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน.pdf