ชื่อบทความ
แนวทางการสื่อสารอัตลักษณ์เชิงการแข่งขันของงานวิ่ง สสส. จอมบึงมาราธอน
ชื่อนักวิจัย
สัจจา
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2560
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadแนวทางการสื่อสารอัตลักษณ์เชิงการแข่งขันของงานวิ่ง สสส. จอมบึงมาราธอน.pdf