ชื่อบทความ
บทบาทของวัดในอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ในฐานะสื่อชุมชนเพื่อการแข่งขันภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชื่อนักวิจัย
วนิดา
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2560
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadบทบาทของวัดในอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีในฐานะสื่อชุมชนเพื่อการแข่งขันภูมิปัญญาท้องถิ่น.pdf