ชื่อบทความ
สื่อแอนิเมชั่นเรื่อง กลเม็ดเคล็ดลับเมื่อปวดท้องประจำเดือน
ชื่อนักวิจัย
อ.สถาพร
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2560
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadสื่อแอนิเมชั่นเรื่อง กลเม็ดเคล็ดลับเมื่อปวดท้องประจำเดือน.pdf