ชื่อบทความ
เครื่องสลัดน้ำออกจากเห็ด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่ม 28 หมู่ที่ 2 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
วีระยุทธ
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2560
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadเครื่องสลัดน้ำออกจากเห็ด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่ม.pdf