ชื่อบทความ
ผลของความเข้มข้น NAA (Aaphthalene Acetic Acid) ร่วมกับ IBA (Indolebutyric Acid) ในการชักนำให้เกิดรากของปลายยอดอ่อนกล้วยไม้ว่านหางช้าง (Grammatophyllum Specinocum BL.) ในสภาพปลอดเชื้อ
ชื่อนักวิจัย
กรกนก
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2560
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadผลของความเข้มข้น NAA (Aaphthalene Acetic Acid) ร่วมกับ IBA (Indolebutyric Acid) ในการชักนำให้เกิดรากของปลายยอดอ่อนกล้วยไม้ว่านหางช้าง (Grammatophyllum Specinocum BL.) ในสภาพปลอดเชื้อ.pdf